Het verzorgen van de loonadministratie

 
 
 


 Afbeelding invoegen
Een correcte en tijdige verzorging van de salarisgegevens van uw werknemers is van het grootste belang voor een organisatie. Immers, goed personeel krijgen en houden is belangrijk en tijdige en correcte betaling van de lonen is van belang om uw personeel gemotiveerd te houden.
 

Wat zijn de administratieve taken van de ondernemer ten behoeve van de loonadministratie?

  • Het bijhouden van mutaties van de werknemers, zoals adreswijzigingen, salarisaanpassingen en dergelijke.
  • Het bijhouden van het aantal gewerkte dagen en/of uren in geval van oproepkrachten.

Bovenstaande gegevens worden door de ordernemer verzameld en eens per maand aan ons aangeleverd. Wij verwerken dit in de loonadministratie, en verkrijgen daaruit de volgende zaken:

  • Loonstroken in duplo per werknemer, zowel voor de normale loonbetalingen als voor vakantiegeld en mogelijk andere betalingen zoals overwerk. Een exemplaar is voor de werknemer, de kopiehoudt de ondernemer in zijn administratie.
  • Een overzicht van de te betalen lonen, zodat de ondernemer deze kan uitbetalen respectievelijk overmaken.
  • De informatie nodig voor de belastingdienst.
  • Het verwerken van de gegevens in de financiële administratie.