Een willekeurig rekenvoorbeeld voor een bedrijfs- en loonadministratie
 

Afbeelding invoegen

Financiële administratie


In dit voorbeeld levert de ondernemer per maand de volgende financiële gegevens aan:

 • Een omzetoverzicht per week met daarin de totaalomzet per omzetgroep en de afstort naar de bank.
 • Een kasoverzicht per maand met daarin alle (overige) kasmutaties
 • Eén of meerder bankoverzicht(en) per maand met per overzicht op volgorde alle facturen resp. betalingsbewijzen.
 • Een overzicht van de memoriaalmutaties (voorraad correcties, afschrijvingen etc) indien van toepassing.
Voor wat betreft de mutaties zijn wij in het voorbeeld van de volgende aantallen uitgegaan:
 
 
 • 1 omzetoverzicht per week
 • 10 facturen (credit en debet tezamen) per week.
 • 5 andere kas- en/of bankboekingen per week (in totaal dus 15 boekingen per week).
 • 6 memoriaalmutaties per jaar
 • 4 BTW aangiften per jaar.
Dit levert de volgende berekening op:

a. Eenmalig, voor het opzetten van de administratie € 117,--
b. Per maand, voor het verwerken van alle gegevens en het ‘stand van zaken’ gesprek € 93,47
c. Per jaar, voor het opstellen van de jaarstukken en het invullen van de belastingaangifte € 196,--

De kosten die onder a. genoemd zijn, worden dus slechts één maal in rekening gebracht. De kosten onder b. zijn afhankelijk van het aantal mutaties en maandelijks. De kosten onder c. zijn vast en jaarlijks. De kosten voor het gesprek zijn mede afhankelijk van de af te leggen afstand.

Loonadministratie
Uitgaande van een werkgever met twee werknemers in vaste dienst, die 12 * een maandsalaris ontvangen, één maal (in mei) hun vakantiegeld en aan het eind van het jaar een jaaroverzicht, kan de volgende opstelling voor de diverse kostenposten gemaakt worden:


a. Eenmalig, voor het invoeren van de gegevens van werkgever en werknemer € 39,--
b. Maandelijks, voor het maken van de loonstroken, het invoeren in de bedrijfsadministratie, het doen van opgaven aan belastingdienst en het verwerken van de gegevens in de financiële administratie 25,10


Ook hier geldt dat de kosten onder a. eenmalig zijn. Uitzonderingen zijn het aannemen van nieuwe werknemers of mutaties, die bij werknemer(s) of werkgever optreden.

Gebaseerd op bovenstaande gegevens zijn de kosten voor de bedrijfsadministratie per jaar voor het eerste jaar 1.434,--
En voor de loonadministratie
€   358,40
Dus totaal (afgerond):  € 1.793,--Voor de volgende jaren, uitgaande van de stabiele situatie
€ 1.317,60
En
€    319,40
Is totaal (afgerond):
€ 1.637,--

Opgemerkt moet worden dat:

 1. De maandelijkse bedragen gebaseerd zijn op (aangenomen) aantallen, en dus achteraf op basis van de werkelijke aantallen worden berekend,
 2. De tarieven per jaar worden aangepast aan de stijging van het gemiddeld prijsindexcijfer van het CBS.
 3. Alle op deze website genoemde prijzen exclusief BTW zijn.