Belastingaangifte


 Afbeelding invoegen 
 
First Administratie & Advies verzorgt op dit moment voor ruim 150 particulieren ieder jaar de aangifte inkomstenbelasting.  Een complete aangifte voor één persoon of twee samenwonende personen doen wij voor
€ 59,50
 
 
Verder kunnen wij behulpzaam zijn bij het aanvragen van zorgtoeslag of huurtoeslag.  
 
Voor het invullen van een belastingaangifte 2020 hebben wij van u de volgende gegevens nodig:
 

 1. De aangiftebrief of –brieven die u van de belastingdienst heeft ontvangen.
 2. Persoonlijke situatie op 31 december 2020: Heeft u een fiscale partner?
 3. Kinderen: Namen, geboortedata en sofinummers van kinderen die op 1 januari 220 nog geen 12 jaar waren.
 4. Jaaroverzicht van alle inkomsten (baan, bijverdienste, parttime baan, pensioen, uitkeringen.)
 5. Als u een eigen huis heeft:
 • De WOZ waarde (heeft u van de gemeente gehoord via de aanslag OZB). U moet daarvoor de aanslag OZB over 2020 hebben.
 • Het jaaroverzicht van de hypotheekverstrekker met daarom de stand van de hypotheek, het hypotheeknummer en de betaalde rente (niet de aflossing) in 2020.
 • Indien de hypotheek niet geheel voor de aanschaf en/of verbouwing van het eigen huis zijn gebruikt, ook het percentage dat voor andere doeleinden is aangewend.
 • Ontvangen of betaalde alimentatie (geen kinderalimentatie).
 • Overige inkomsten.
 • Betaalde lijfrentepremie van u en uw partner.
 • Als u op 1 januari 2020 per persoon meer dan € 30.000,-- aan kapitaal had dan heb ik de saldi van alle betaal, spaar en/of beleggingsrekeningen nodig per 1 januari 2020. Eveneens voor alle aandelen- en effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen en contact geld etc. Hebt u in 2020 dividend ontvangen, dan ook de betaalde dividendbelasting.
 • Voor de ziektekostenaftrek:
  • Alle geneeskundige hulp die u betaald hebt en niet vergoed hebt gekregen (huisarts, fysiotherapie, tandarts, specialist, verpleging in een ziekenhuis).
  • Alle voorgeschreven en niet vergoede medicijnen.
  • Hulpmiddelen, zoals steunzolen, hoorapparaat, kunstgebit etc.) Niet: Brillen en lenzen etc. Ook hier geldt: Voor zover ze niet vergoed zijn.
  • Vervoer van en naar arts of ziekenhuis, ambulance.
  • Dieetkosten – een vast bedrag als u een dieet volgt op doktersvoorschrift. Graag aangeven welk dieet het is.
  • Niet aftrekbaar zijn de premies van de ziektekostenverzekering, de aanvullende verzekering, kosten van brillen en lenzen en de vergoeding betaald aan het CAK.
 • Studiekosten, voor zover deze van belang zijn voor uw huidige of toekomstige beroep. In principe zijn alleen de directe kosten (de studie zelf en de boeken) aftrekbaar, en er is een drempel.
 • Giften die u gedaan heeft, zowel de notarieel vastgelegde giften als de incidentele giften. Ook hiervoor geldt een drempel.
 • Overige aftrekposten.

 • En, als laatste, de voorlopige aanslag die u over 2020 betaald of ontvangen hebt.

  Uiteraard gaat het in alle gevallen over de situatie in 2020!

  Het is ook mogelijk om de aangifte te laten doen voor eerder jaren. Dat kan tot uiterlijk 5 jaar geleden. In dat geval kan het zijn dat afwijkende gegevens nodig zijn. Voor informatie hierover kunt u bellen met 023-547139.